Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Shell i medierne om håndtering af spritbilister

Shell netop nu genstand for betragtelig medieopmærksomhed med afsæt i sag om afskedigelse af en medarbejder i Slagelse.

Shell er i disse dage genstand for betragtelig medieopmærksomhed med afsæt i en sag fra Slagelse, hvor en selvstændig forpagter har afskediget en medarbejder, som ved flere lejligheder har grebet ind og personligt standset spritbilisme.

Selve den konkrete personalesag kan vi ikke kommentere på. Men vi har forståelse for, at beslutningen kan forekomme forkert; især fordi medarbejderen er blevet hædret af politiet for sin indsats. Vi vil derfor gerne forklare, hvorfor vi insisterer på, at personalet ikke forsøger at sætte efter, pågribe eller tilbageholde bilister.

For Shell er det fuldstændig afgørende, at personale og kunder kan færdes sikkert på Shell tankstationer. Ved at forsøge at tilbageholde en mistænkt spritbilist kan en medarbejder hurtigt komme til at udløse en farlig situation i stedet for at forebygge den, f.eks. hvis bilisten prøver at køre væk med høj fart og med eller uden fortsæt rammer medarbejderen. Sådanne dødsulykker har vi desværre set i andre lande.

Derfor er personalet trænet i at håndtere spritbilisme, tyverier, røveri og lignende situationer ved straks at tilkalde politiet og informere dem om nummerplade og kørselsretning – men ikke på egen hånd forsøge at sætte efter, pågribe eller tilbageholde bilisten.

Netop fordi det handler om medarbejdernes sikkerhed, kan forpagterne af Shells tankstationer se sig nødsaget til at skride til afskedigelse, hvis denne fremgangsmåde ikke følges. For hvis de ser gennem fingre med potentielt farlig adfærd, og en medarbejder efterfølgende bliver slemt skadet eller dræbt i forsøget på at pågribe en spritbilist, vil de skulle stå til ansvar over for både pårørende og offentligheden og forklare, hvorfor de ikke passede ordentlig på deres personale.

Værktøjer