Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

For mange kører med brændstofpistolen siddende i bilen

Mindst en gang dagligt kører en kunde fra Shell med pistolen i bilen. Så nu fjerner Shell splitten, der gør det muligt at slippe pistolen under tankning.

I 2015 har der alene på Dansk Shells stationer været 292 episoder, hvor kunder er kørt fra benzinstanderen, mens brændstofpistolen stadig sad i bilen. Når der sker, strækkes den tunge brændstofslange ud som en elastik og svirper tilbage med stor kraft. En indbygget ’break away’-sikring sørger for, at der ikke løber brændstof ud. Men selve slangen kan i sig selv forvolde betydelig skade på biler, tankanlæg og i værste fald personer. Derfor er Shell nu på vej med en teknisk justering på brændstofpistolerne, der forebygger disse episoder. 

Slut med håndfri tankning

”Vi har forsøgt os med oplysningskampagner, men antallet af episoder på vores servicestationer er blevet ved med at stige. Nu sker det dagligt, og så er det kun er et spørgsmål om tid, før nogen står uheldigt og bliver ramt, når slangen svirper tilbage. Derfor vælger vi at tage konsekvensen og fjerne den split på brændstofpistolen, der gør det muligt at slippe pistolen under tankning. Vi håber, at de kunder, som er glade for splitten, vil have forståelse for, at vi fjerner den for at passe på både dem og deres bil,” siger Maria Beck-Tange, Retail direktør i Dansk Shell.

Fænomenet var ukendt hos Shell indtil 2013, hvor man  indførte betaling ved benzinstanderen. Indtil da kunne kunderne først betale i butikken, når brændstofpistolen var sat tilbage i hylsteret. 

”Vi har analyseret overvågningsvideoer fra de mange episoder og kan se, at det helt typisk er, når folk har betalt ved standeren og sætter splitten i brændstofpistolen, at de bliver optaget af andre gøremål og glemmer tankningen. Derfor er vi ret sikre på, at vi, ved at fjerne splitten, kan komme problemet til livs – ihvertfald på Shells stationer,” siger Maria Beck-Tange.

Trinvis udfasning

I første omgang fjerner Shell splitten til håndfri optankning på 15 af de servicestationer, hvor der er flest tilfælde. Det er typisk de største og travleste Shell-stationer. Derefter bevæger teknikerne sig rundt til resten af Shells servicestationer for at fjerne splitten. Shell forventer at have været forbi alle stationer inden for tre måneder. 

På Shells tankanlæg for lastbiler vil man dog fortsat kunne tanke håndfrit. På disse anlæg, hvor der tankes mange hundrede liter diesel ad gangen, hører det til sjældenhederne, at en chauffør glemmer brændstofpistolen.

Yderligere information

Kommunikationsdirektør, Jesper Brieghel, A/S Dansk Shell, tlf. 41612480.

OM SHELL

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie.

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel.

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og gas. Læs mere på www.shell.com.

Værktøjer