Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Shell genoptager oprensning i Brøndby

I marts genoptager Shell oprensningsarbejdet på servicestationen Roskildevej 453. Oprensningen medfører, at stationen lukker i perioden marts til juni.

Sidste efterår indledte Shell efter aftale med Brøndby Kommune oprensningen af den forurening, der har været holdt isoleret på grunden under Shells servicestation på Roskildevej 453. Efter en kortere vinterpause går Shell nu i gang med sidste fase af oprensningen. Det betyder, at servicestationen lukker midlertidigt, mens forureningen i jorden under benzinstanderne foran butikken bliver fjernet.

”Vi gennemførte med succes første halvleg af oprensningen sidste efterår, så nu tager vi fat på den sidste del af arbejdet. Her fokuserer vi indsatsen på den tilbageværende forurening umiddelbart under området, hvor vores kunder tanker benzin og diesel. Derfor er vi desværre nødt til at lukke servicestationen helt, mens arbejdet står på,” siger Per Øster, miljøchef i Dansk Shell.

Shell forventer, at oprensningen vil vare fra starten af marts til starten af juni 2015. I stedet henvises bilister til Shells nabostationer på Roskildevej 18B i Albertslund, Park Allé 238-240 i Brøndby og Shell 7-Eleven på Roskildevej 360 i Rødovre.

Hjælper naturen på vej

Oprensningen af Shells servicestation sker med en ny biologisk miljøteknik, hvor en væske med aktivt kul, næringsstoffer og mikroorganismer sprøjtes ned i jorden for populært sagt at ’æde’ benzinen. I den forbindelse vil Ejlskov A/S, der står for oprensningen, lave en lang række huller i jorden, som væsken sprøjtes ned igennem. 

Processen med at lave hullerne kan medføre begrænset støj. Derfor foregår arbejdet kun på hverdage mellem kl. 7-20. De nærmeste naboer er informeret om projektet.

Siden forureningen blev opdaget, har den været holdt isoleret til grunden under servicestationen. I hele perioden er grundvand og jord blevet kontrolleret tæt af Brøndby Kommune og Shell. Der har ikke været risiko for, at forureningen skulle sprede sig til nabogrunde eller til drikkevand.

Tidslinje frem til i dag

2003: Shell konstaterer udsivning af benzin fra rørføring mellem tank og en benzinstander. Det samlede spild estimeres til 12-15 m3. Spildet er sket langsomt over ca. 12 måneder. Undersøgelser til fastlæggelse af forureningens omfang bliver indledt og projektering af oprensningen iværksættes.

2004: Der etableres oprensning med et vacuumanlæg (SVE) og en pumpeboring til forurenet grundvand (ikke drikkevand). 

2004-2014: Forureningen overvåges nøje af Shell og Brøndby Kommune via et stort antal boringer. Forureningen er isoleret til grunden under servicestationen og påvirker hverken nabogrunde eller drikkevand.

2012: Shell revurderer sammen med sine rådgivere og Brøndby Kommune effekten af SVE og pumpeboring. Systemet holder forureningen i skak, men der oprenses ikke nok forurening.

2012: Med Brøndby Kommunes godkendelse tester Shell en miljøteknik med mikrobiologisk væske (BOS 200) til at holde forureningen i skak og oprense den over maksimalt fem år.

2012-14: Resultaterne af testen viser, at teknologien med BOS 200 opfylder Brøndby Kommunes krav til oprensning af forureningen.

2014: Oprensning med BOS 200 påbegyndes og første del afsluttes i starten af december.

2015: Fra marts til starten af juni fortsætter oprensningen med BOS 200 i området under tankanlægget, hvorfor stationen bliver lukket i perioden.

Mere information, kontakt venligst

Jesper Brieghel, Dansk Shell, 4161 2480, jesper-tau.brieghel@shell.com

OM SHELL

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie.

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel.

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og gas. Læs mere på www.shell.com.

Værktøjer