Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Mikroorganismer æder benzin under forurenet Shell-grund

I uge 41 går et oprensningsarbejde på Shells servicestation, Roskildevej 435, i gang. Ny miljøteknik intensiverer naturens egen oprensningsmetode.

I tæt dialog med Brøndby Kommune indleder Shell i uge 41 sidste fase af oprensningen af den forurening, der er under servicestationen på Roskildevej 435. Oprensningen sker med en ny miljøteknik, hvor en væske med aktivt kul, næringsstoffer og mikroorganismer populært sagt ’æder’ benzinen ud af jorden.

”Vi starter nu sidste etape af oprydningen efter den benzinforurening, som en lækage på et rørsystem forårsagede i 2003. Lige siden udslippet blev opdaget, har vi i samråd med Brøndby Kommune forhindret forureningen i at brede sig og arbejdet med forskellige oprensningsteknikker. Med den nye teknik forventer vi at få bugt med problemet en gang for alle,” siger Per Øster, miljøkonsulent i Dansk Shell.

Arbejdet på servicestationen vil foregå i to etaper af hver 10-12 ugers varighed. Den første fra uge 41 frem til jul 2014. Den anden fra marts til juni 2015. I første fase vil servicestationen stadig være åben for kunder med undtagelse af vaskehallen. I anden fase lukkes stationen helt ned.

I forbindelse med arbejdet bliver der boret 220 huller i jorden, som den mikrobiologiske væske sprøjtes ned igennem. Arbejdet bliver udført af firmaet Ejlskov A/S, som har specialiseret sig i at anvende den nye teknik. Processen med at bore de mange huller kan i begrænset omfang medføre støjgener for de nærmeste naboer. Derfor foregår arbejdet kun på hverdage mellem klokken 7 og 20. De nærmeste naboer er informeret om projektet.

Lige siden lækagen på rørsystemet blev opdaget, har forureningen været holdt isoleret til grunden under servicestationen. I hele perioden har grundvand og jorden været genstande for tæt kontrol af såvel Brøndby Kommune som Shell. Der har ikke været risiko for, at forureningen skulle sprede sig til nabogrunde eller til drikkevand.

Oprensningsteknikken, der bliver brugt på stationen, bygger på en såkaldt ’trap and treat’-metode. Her bliver en mikrobiologisk væske sprøjtet ud i jorden. Det sker gennem 220 huller med en injektion for hver halve meter helt ned til 13 meters dybde. Væsken virker ved, at aktivt kul suger forureningen til sig, mens mikroorganismer uden på kullet nedbryder forureningen.

”Oprensningsprocessen er magen til den, der sker naturligt i jorden. Men vi speeder processen op ved at tilføre aktivt kul, næringsstoffer og mikroorganismer. Hvor den naturlige proces kan tage 50-100 år, kan vi med den nye miljøteknologi klare oprensningen på tre-fem år,” siger Per Øster.

Tidslinje frem til i dag

2003: Shell konstaterer udsivning af benzin fra rørføring mellem tank og en benzinstander. Det samlede spild blev estimeret til 12-15 m3. Spildet er sket langsomt over ca. 12 måneder. Undersøgelser til fastlæggelse af forureningens omfang bliver indledt og projektering af oprensningen iværksat.

2004: Der etableres oprensning med et vacuumanlæg (SVE) og en pumpeboring til forurenet grundvand.

2004-2014: Forureningen overvåges nøje af Shell og Brøndby Kommune via et stort antal boringer.

2012: Shell revurderer sammen med sine rådgivere og Brøndby Kommune effekten af SVE og pumpeboring. Systemet holder forureningen i skak, men der oprenses ikke nok forurening.

2012: Shell beslutter at udføre en pilottest med henblik på at anvende mikrobiologisk væske (BOS 200) til at holde forureningen i skak og oprense den over maksimalt fem år.

2012-14: Resultaterne af testen viser, at teknologien med BOS 200 vil kunne opfylde Brøndby Kommunes krav til oprensningen af forureningen.

2014: Oprensning med BOS 200 påbegyndes.

Mere information, kontakt venligst

Regitze Reeh, Dansk Shell, 2220 6013, regitze.reeh@shell.com

OM SHELL

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie.

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel.

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og gas. Læs mere på www.shell.com.

Værktøjer