Jump menu

Main content |  back to top

A) Forretningstilbud

Forretningstilbud, som tilsyneladende skulle være fremført af Shell kommer i forskellige afskygninger. Det er som oftest kendetegnende i disse henvendelser, at der skal ske en overførelse af store pengesummer i udenlandsk valuta. Personerne bag disse henvendelser hævder eksempelvis at pengene giver rettigheder i forbindelse med overskydende råoliesalg eller rettigheder til ellers fastfrosne konti o.l.

B) Rekrutteringssvindel

Der har været tilfælde, hvor firmaer svigagtigt har udgivet sig for at ville rekruttere på vegne af Shell eller på vegne af personer, der påstår at arbejde for eller være tilknyttet Shell.

I disse henvendelser oplyses modtageren om, at hans/hendes kvalifikationer passer til en ansættelse (enten lokalt eller i udlandet) hos Shell, og samtidig bedes modtageren overføre en betragtelig sum penge til betaling af arbejdstilladelser, forsikringer, mv.

Vær venligst opmærksom på, at hverken Shell eller de firmaer, der rekrutterer på vegne af Shell, på noget tidspunkt i rekrutteringsforløbet vil bede om nogen form for penge eller betaling fra ansøgere. Alle de personer, som får tilbudt et job i Shell, enten direkte eller indirekte, har altid først gennemgået et formelt rekrutteringsforløb.

Bemærk, at disse henvendelser er falske. De stammer ikke fra Shell, og de har heller ingen tilknytning til Shells rekrutteringsforløb.
Denne form for henvendelser kan typisk genkendes på, at de kommer fra mail-adresser, der ikke tilhører Shell (f.eks. en yahoo.com adresse); at sproget er dårligt; og på, at der før eller senere bliver bedt om penge.

C) Præmier og støttebevillinger

Tildeling af præmier eller bevillinger kommer ofte i form af sms og/eller e-mails som skal forestille at komme fra Shell (i London eller Storbrittanien), med informationer om, at modtageren har vundet i Shell Petrolium International lotteri eller ligende ikke-eksisterende konkurrencer. I disse tilfælde bliver modtageren gerne bedt om at sende penge for at modtage gevinsten.

Vær opmærksom på, at Shell ikke er involveret i lotterier, mobiletrækninger eller e-mail/sms- tildeling af priser og præmier. Hvis det virker for godt til at være sandt, er det det som oftest.

Hvad skal man gøre...

  • Du skal ikke svare på uønskede forretningsforslag og/eller jobtilbud fra personer eller e-mailadresser, du ikke kender, eller har tillid til.
  • Du skal ikke opgive personlige eller finansielle informationer til nogen, du ikke kender eller stoler på via en hjemmeside, du ikke anser for at være sikker. Skulle du have afsløret disse informationer til nogen, du ikke kender eller stoler på, bør du overveje at rapportere hændelsen til politiet.
  • Vær opmærksom på mistænkelige tegn, eksempelvis henvendelser, der er sendt fra eksterne adresser (eks. Yahoo.com) skrevet på dårligt engelsk/dansk og som indeholder forespørgsler om penge.

Vores posititon:

Shells navn og identitet bliver i enkelte tilfælde forfalsket. Selv om vi har sympati for de som eventuelt har tabt penge på bedrageri, kan Shell ikke stilles til nogen form for ansvar. Det er op til den enkelte modtager af sådanne henvendelser, at vurdere om de ønsker at sende sagen videre til politimyndighederne.