Jump menu

Main content |  back to top

Der har i den seneste tid været tilfælde, hvor firmaer svigagtigt har udgivet sig for at ville rekruttere på vegne af Shell eller på vegne af personer, der påstår at arbejde for eller være tilknyttet Shell.

I disse henvendelser oplyses modtageren om, at hans/hendes kvalifikationer passer til en ansættelse (enten lokalt eller i udlandet) hos Shell, og samtidig bedes modtageren overføre en betragtelig sum penge til betaling af arbejdstilladelser, forsikringer, mv.

Vær venligst opmærksom på, at hverken Shell eller de firmaer, der rekrutterer på vegne af os, på noget tidspunkt i rekrutteringsforløbet vil bede om nogen form for penge eller betaling fra ansøgere. Alle de personer, som får tilbudt et job i Shell, enten direkte eller indirekte, har altid først gennemgået et formelt rekrutteringsforløb.

Bemærk, at disse henvendelser er falske. De stammer ikke fra Shell, og de har heller ingen tilknytning til Shells rekrutteringsforløb.

Denne form for henvendelser kan typisk genkendes på, at de kommer fra mail-adresser, der ikke tilhører Shell (f.eks. en yahoo.com adresse); at sproget er dårligt; og på, at der før eller senere bliver bedt om penge.

Vi anbefaler dig at lade være med at besvare uopfordrede tilbud af denne art fra personer, du ikke kender. Giv aldrig personlige eller finansielle oplysninger om dig selv til personer, du ikke kender.

Hvis du modtager sådanne tilbud, vil vi opfordre dig til at kontakte politiet og give dem alle de oplysninger, du måtte have om afsenderen (mail-adresse, telefon-/faxnumre, osv.).