Jump menu

Main content |  back to top

Shell har været aktiv i Danmark siden 1913. Vores forretningsaktiviteter dækker de fleste af de aktiviteter, Shell står for på verdensplan. Vores kontor ligger i København, og vi ejer desuden et raffinaderi i Fredericia.

Vores virksomhed i Danmark

Forretningsaktiviteterne i Shell i Danmark inkluderer produkter som benzin, diesel, fuelolie, naturgas og oliefelterne i Nordsøen. Antallet af Shell servicestationer er i dag 317*, og Dansk Shell beskæftiger omkring 450 personer. Dertil kommer 2.500 personer på servicestationerne, som ejes af forpagtere.

I Danmark, som i resten af verden, har Shell konstant fokus på energi- og miljøudfordringerne. De produkter, der bliver solgt i Fuels-afdelingerne bliver løbende opdateret med nye og mere økonomiske og miljøvenlige varianter. Forretningen skal naturligvis løbe rundt, og derfor bliver de finansielle instrumenter også løbende opdateret.

Samtidig fortsætter jagten på uudnyttede oliefelter i den danske del af Nordsøen, som står for ca. 5 % af Shells samlede olieproduktion på verdensplan. Også her udvikler teknologien sig løbende, og de nyeste og mest avancerede teknologier tages i brug for at få det fulde udbytte af hver boring.

* Heraf 62 Shell/7-Eleven, 62 forhandlerejede, 105 forpagtede, 15 truckanlæg og 73 ubemandede Shell Express-stationer.

Shell er en global koncern, der består af energiselskaber og petrokemiske virksomheder. Shells hovedkontor er beliggende i Haag i Holland, og vores administrerende direktør (CEO) er Ben van Beurden. Shell-koncernens moderselskab er Royal Dutch Shell plc, der har hjemsted i England og Wales.

Vores strategi er at skabe bæredygtig vækst og give vores aktionærer et konkurrencedygtigt afkast samtidig med, at vi imødekommer den stigende efterspørgsel efter energi på en ansvarlig måde.

Upstream beskæftiger sig primært med efterforskning efter nye olie- og gasforekomster samt udvikling af store projekter, hvor Shells teknologi og knowhow optimerer værditilvæksten for dem, der besidder ressourcerne.

Downstreams overordnede mål er at sikre vedvarende afkast af vores nuværende aktiver samt at foretage investeringer i udvalgte vækstmarkeder.

Læs mere om vores strategi og store projekter.

Vores kerneværdier er ærlighed, integritet og respekt for mennesker og udgør grundlaget i Shells generelle forretningsprincipper.

Vores virksomhed

Upstream beskæftiger sig med efterforskning efter og udvinding af råolie og naturgas.

Downstream beskæftiger sig med raffinering, levering, handel og transport af råolie over hele verden, samt med produktion og salg af en række produkter, herunder petrokemikalier til industrikunder.

Projekter & Teknologi er ansvarlig for Shells store projekter og beskæftiger sig med forskning og innovation med henblik på at udvikle teknologisk avancerede løsninger.

Økonomiske nøgletal

Besøg vores Investor Center og se vores seneste kvartalsresultat.

2015-regnskab

  • Omsætning: 265,0 mia. dollars
  • Indtjening: 2,2 mia. dollars
  • Anlægsinvesteringer: 28,9 mia. dollars
  • Investering i forskning og udvikling: 1,1 mia. dollars
  • Vi driver virksomhed i mere end 70 forskellige lande.
  • Vi har ca. 93.000 medarbejdere.
  • Vi har solgt 22,6 millioner ton LNG i løbet af året.
  • Vi producerer 3,0 millioner tønder olie og gas hver dag.
  • Vi driver over 23 raffinaderier.

Læs mere om vores CSR-politik.

Værktøjer