Jump menu

Main content |  back to top

Shell har været aktiv i Danmark siden 1913 og beskæftiger i dag cirka 230 medarbejdere i København og Fredericia.

Shell Olie - og Gasudvinding Danmark B.V. er med 36,8 % den største anpartshaver i Dansk Undergrunds Consortium, som producerer olie og gas i den danske del af Nordsøen. Herfra føres råolien via en 320 km. rørledning til Shell Raffinaderiet i Fredericia, hvor den omdannes til blandt andet benzin, diesel, jetbrændstof, petroleum og fyringsolie. Produkterne sælges fra raffinaderiet til en lang række brændstofselskaber, herunder Dansk Fuels A/S, der driver de mere end 250 bemandede og ubemandede Shell-stationer i Danmark.

På verdensplan beskæftiger Shell mere end 90.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel. Shell er desuden verdens største producent af biobrændstoffer og blandt de ledende selskaber inden for brint til transport. Shell producerer dagligt 3 mio. tønder olie og gas og betjener hver dag omkring 25 mio. kunder på de mere end 43.000 Shell servicestationer, der findes verden over.

Shell er en global koncern, der består af energiselskaber og petrokemiske virksomheder. Shells hovedkontor er beliggende i Haag i Holland, og vores administrerende direktør (CEO) er Ben van Beurden. Shell-koncernens moderselskab er Royal Dutch Shell plc, der har hjemsted i England og Wales.

Vores strategi er at skabe bæredygtig vækst og give vores aktionærer et konkurrencedygtigt afkast samtidig med, at vi imødekommer den stigende efterspørgsel efter energi på en ansvarlig måde.

Upstream beskæftiger sig primært med efterforskning efter nye olie- og gasforekomster samt udvikling af store projekter, hvor Shells teknologi og knowhow optimerer værditilvæksten for dem, der besidder ressourcerne.

Downstreams overordnede mål er at sikre vedvarende afkast af vores nuværende aktiver samt at foretage investeringer i udvalgte vækstmarkeder.

Læs mere om vores strategi og store projekter.

Vores kerneværdier er ærlighed, integritet og respekt for mennesker og udgør grundlaget i Shells generelle forretningsprincipper.

Vores virksomhed

Upstream beskæftiger sig med efterforskning efter og udvinding af råolie og naturgas.

Downstream beskæftiger sig med raffinering, levering, handel og transport af råolie over hele verden, samt med produktion og salg af en række produkter, herunder petrokemikalier til industrikunder.

Projekter & Teknologi er ansvarlig for Shells store projekter og beskæftiger sig med forskning og innovation med henblik på at udvikle teknologisk avancerede løsninger.

Økonomiske nøgletal

Besøg vores Investor Center og se vores seneste kvartalsresultat.

2015-regnskab

  • Omsætning: 265,0 mia. dollars
  • Indtjening: 2,2 mia. dollars
  • Anlægsinvesteringer: 28,9 mia. dollars
  • Investering i forskning og udvikling: 1,1 mia. dollars
  • Vi driver virksomhed i mere end 70 forskellige lande.
  • Vi har ca. 93.000 medarbejdere.
  • Vi har solgt 22,6 millioner ton LNG i løbet af året.
  • Vi producerer 3,0 millioner tønder olie og gas hver dag.
  • Vi driver over 23 raffinaderier.

Læs mere om vores CSR-politik.

Værktøjer