Jump menu

Main content |  back to top

Ændre skriftstørrelse

Mange hjemmesider kan være vanskelige at læse, fordi teksten er for lille til, at det er behageligt. Herunder finder du trin-for-trin instruktioner for, hvordan du kan ændre skriftstørrelsen  i en række browsere:

Internet Explorer (5.0, 5.5  6.0 7.0)

 1. Åbn Internet Explorer.
 2. Åbn “Vis” menuen ved hjælp af musen.
 3. Klik på  “Skriftstørrelse”.
 4. Vælg den skriftstørrelse, du foretrækker med musen, eller brug piletasterne og tryk “Enter”.

Firefox (1.0, 1.5, 2.0)

 1. Åbn din Firefox browser.
 2. Åbn “Vis” menuen.
 3. Klik på  “Skriftstørrelse”.
 4. Klik på “Forstør”. Det går hurtigere, hvis du holder Ctrl (Cmd i Mac OS X) nede og scroller ned med musen.

Opera (9.0)

 1. Åbn din Opera browser.
 2. Åbn “Vis” menuen.
 3. Klik på “Zoom”.
 4. Klik på dit ønskede zoom-niveau.

Safari (3)

 1. Åbn din Safari browser.
 2. Åbn “Vis” menuen.
 3. Vælg menu-punktet “Forstør tekst”.

Bemærk: Hvis dette ikke virker, kan det skyldes, at din opsætning ikke kan ændres pga. en lokal IT-sikkerhedspolitik - kontakt din lokale IT supportafdeling for yderligere hjælp.

Forstørre skærmen

Hvis det ikke er nok at forstørre skriftstørrelsen via browseren eller opsætningen i Windows, kan det være en løsning at forstørre skærmbilledet. Alle nyere versioner af Windows indeholder et forstørrelses-program, som kan gøre det lettere at læse tekst på skærmen.

Med Windows Forstørrelsesglas kan du gøre teksten på skærmen meget stor, men funktionen fylder kun en begrænset del af skærmen, så de fleste svagtseende vælger at bruge andre forstørrelsesprogrammer.

Windows 95, 98, 2000, Me, XP, Vista

 1. Åbn Start-menuen ved at klikke på Start-knappen eller ved at trykke på Windows logo-tasten (den sidder mellem Ctrl og Alt-tasterne på de fleste tastaturer). Alternativt kan du trykke Ctrl + Esc
 2. Klik på Programmer eller tast P på tastaturet, indtil Programmer bliver valgt, og tast derefter Enter
 3. Klik på Tilbehør eller tast T på tastaturet, indtil Tilbehør bliver valgt, og tast derefter Enter
 4. Klik på Øget Tilgængelighed eller tast Ø på tastaturet, indtil Øget Tilgængelighed bliver valgt, og tast derefter Enter
 5. Klik på Forstørrelsesglas eller tast F på tastaturet, indtil Forstørrelsesglas bliver valgt, og tast derefter Enter.
 6. Nu er forstørrelsesglasset slået til, og en opsætningsboks kommer til syne. Her kan du ændre forstørrelsesgraden, enten ved at klikke med musen eller ved at bruge piletasterne
 7. Du kan minimere forstørrelsesglassets opsætningsboks ved at klikke på Minimér-knappen eller ved at taste Alt + Mellemrumstast og derefter N.

Mac OS 8, 9, OS X

For brugere med Mac OS 8 eller 9 operativsystemet kan man forstørre med CloseView. Hvis du benytter OS X, skal du bruge den indbyggede zoom-funktion.

Mac OS 8 og 9

For at åbne CloseView forstørrelse skal du

 1. Vælge Apple Menu
 2. Navigere til “Kontrolpaneler” undermenuen og vælge “CloseView”
 3. Følg anvisningerne på skærmen for at forstørre det ønskede område.

Mac OS X

 1. Vælg Apple Menu
 2. Vælg “Systemindstillinger” fra menuen.
 3. Vælg “Universel Adgang”-ikonet
 4. Vælg “Visning”-fanen.
 5. Vælg “Slå zoom til”
 6. For at zoome ind skal du taste Alt, Apple og + på tastaturet
 7. For at zoome ind skal du taste Alt, Apple og - på tastaturet

Bemærk: Det maksimale og minimale zoom-niveau kan indstilles med “Zoom-indstillinger…”-knappen.

Ændre skrifttype

Internet Explorer (5.0, 5.5, 6.0 og 7.0)

 1. Åbn Internet Explorer
 2. Åbn “Funktioner”-menuen med musen eller med Alt + U.
 3. Klik på “Internetindstillinger” eller tast “I”
 4. Klik på “Tilgængelighed” eller tast Alt+E
 5. Sæt kryds i “Ignorer hjemmesidens fastsatte skrifttype” boksen med musen eller tast Alt + S
 6. Klik “OK” eller tast “Enter”
 7. Klik på “Skrifttyper” eller tast Alt + N
 8. Vælg den hjemmeside-skrifttype, du foretrækker, med musen eller ved at taste Alt+W og bruge piletasterne til at søge igennem listen
 9. Klik “OK” to gange eller tast Enter to gange

 

Firefox (1.0, 1.5 og 2.0) 

 1. Klik på “Funktioner”-menuen med musen eller tast Alt + T
 2. Klik på “Indstillinger”, eller tast “I” for at åbne “Indstillinger” dialogboksen
 3. Tjek, at du har valgt “Generelle” indstillingen – hvis ikke, kan du enten klikke på den eller taste “Tab”, indtil den er markeret, og derefter taste “Enter”
 4. Klik på “Skrifttyper & Farver” eller tast “F”
 5. Klik på boksen ved siden af “proportional:” og vælg en skrifttype - serif eller sans serif – eller tast “Tab”, indtil boksen er markeret, brug piletasterne til at udvide den, vælg en skrifttype og tast “Enter”
 6. Vælg en specifik skrifttype ved at klikke på “Serif:” eller “Sans-serif:” rullemenuerne – afhængig af hvilken skrifttype du valgte i “Proportional”, og scroll ned og vælg den ønskede skrifttype eller tast “Tab”, indtil den rette rullemenu er markeret (“Serif:” eller “Sans-Serif:”) og benyt piletasterne til at bevæge dig op og ned på listen. Når den ønskede skrifttype er markeret, tast “Enter” for at vælge den.
 7. Klik på “Benyt altid min:” “Skrifttype” boksen eller tast “Tab” indtil boksen er markeret og tast ”Mellemrum”
 8. Klik “OK” eller tast “Enter”
 9. Klik “OK” eller tast “Tab” til “OK”-knappen er markeret og tast “Enter”

Opera (9.0)

 1. Åbn “Visning”-menuen med musen eller tast Alt+V
 2. Klik på “Udseende” eller tast “U”
 3. Klik på tilgængeligheds-layout eller tast “T”

Safari (3)

 1. Åbn “Rediger”-menuen
 2. Vælg “Indstillinger”
 3. Klik på “Vælg…”-knappen ved siden af ”Standard skrifttype:”
 4. Vælg den ønskede skrifttype fra listen over tilgængelige skrifttyper

Ændre skriftfarve og baggrundsfarve

Nogle personer kan have svært ved at læse bestemte kombinationer af farver for tekst og baggrund. Nogle internet-brugere foretrækker desuden altid at have en særlig farvekombination, såsom hvid tekst på sort baggrund. I begge tilfælde kan du nemt indstille dine egne farver.

Internet Explorer (5.0, 5.5, 6.0 and 7.0)

 1. Klik på Funktioner
 2. Klik på  “Internetindstillinger” eller tast “I”
 3. Klik på ”Farver”-knappen eller tast Alt + A
 4. Her kan du vælge et fast farveskema ved at klikke på "Benyt Windows-farver" med musen eller ved at taste Alt + W
 5. Alternativt kan du vælge enten Tekst-knappen med musen (eller ved at taste Alt + T), eller Baggrund-knappen med musen (eller ved at taste Alt + B)
 6. Vælg nu den ønskede farve med musen eller ved hjælp af piletasterne
 7. Klik “OK” to gange eller tast Enter to gange

Firefox (1.0, 1.5 and 2.0)

 1. Åbn “Funktioner”-menuen med musen eller ved at taste Alt + T
 2. Klik på “Indstillinger” eller tast “I”
 3. Vælg knappen “Skrifttyper & Farver”
 4. Her kan du vælge at taste “Tab”, indtil “Benyt System-farver” er markeret og vælge dine farver her, eller du kan klikke på “Tekst” eller “Baggrund” for at vælge en alternativ farve

Opera (9.0)

 1. Åbn “Visning”-menuen med musen eller tast Alt + V
 2. Klik på “Udseende” eller tast “U”
 3. Klik på tilgængeligheds-layout eller tast “T”

 

Mac OS 8 & 9 and Mac OS X

Man kan også skifte tekst- og baggrundsfarve på en Mac. Det kan hjælpe med til at forbedre kontrasten, når man skal se på en side.

Mac OS 8 & 9

 1. Vælg “Apple”-menuen
 2. Naviger til “Kontrolpaneler”-undermenuen og vælg “Udseende”
 3. Vælg “Udseende”-fanen
 4. Vælg en farve fra rullemenuen ved siden af ”Markeringsfarve”
 5. For at skifte menu- og kontrolfarver, skal du vælge en farve fra variations-rullemenuen

Mac OS X

Mac OS X har et indbygget skema med høj kontrast. For at aktivere det farveskema skal du gøre følgende.

 1. Vælg “Apple”-menuen
 2. Vælg “Systemindstillinger
 3. ”Vælg “Universel Adgang”-ikonet
 4. Vælg “Visning”-fanen.
 5. Klik på “Skift til hvidt på sort”
 6. Nu har skrivebordet ændret udseende